myelectronix

A fine WordPress.com site

Surse de laborator

 

 

 

Când se doteaza laboratorul propriu de electronică. pe lângă ciocanul de lipit cu termostat, multimetru digital sau trusă de scule cu şurubelniţe, cleşti şi altele, sursa de laborator este un aparat obligatoriu. Pentru realizarea practică s-a oprit la un regulator integrat în comutaţie din seria Simple Switchers. S-a ales să utilizeaze LM2576T-ADJ, sursă în comutaţie de 3A, limitat, varianta cu posibilitatea ajustării tensiunii de la ieşire. Posibilitatea de a reduce la minim riplul tensiunii la ieşire, cu ajutorul unui filtru suplimentar, aşa cum s-a mai prezentat în aplicaţiile precedente, a constituit un alt motiv în alegerea făcută. Deşi în ceea ce priveşte zgomotul indus în alte circuite, sursa în comutaţie nu este indicată pentru laborator, dimensiunile reduse ale aplicaţiilor cu Simple Switchers, pierderile termice reduse (deci radiator de răcire mic) şi numărul mic de componente externe utilizate, corelate cu puterea de ieşire considerabilă (curent de ieşire până la 3A), denotă că alegerea făcută este justificată.

Sursa de laborator rezultată are schema electrică prezentată în figura de mai jos:

Ea se compune din câteva blocuri cu diverse funcţii, aşa cum se prezintă în continuare.

Sursa în comutaţie propriu-zisă este realizată cu LM2576T-ADJ, configurată să ofere de la 1,25V până la maxim 35V tensiune la ieşire, reglată din potenţiometrul multitură de 25kΩ. Bobina ce realizează stocarea şi eliberarea energiei la frecvenţa de comutaţie a sursei este L1 de 150µH, prezentată fizic sub forma unui tor de 3A. Bobina L1 poate fi achiziţionată din magazinele de specialitate. Cele două condensatoare montate în paralel, de 1000µF/63V filtrează tensiunea (pulsurile) oferite de sursa LM2576, în configuraţie Buck; aceste condensatoare trebuie să fie cu pierderi reduse, tipul low ESR. Un filtraj suplimentar al tensiunii de ieşire se realizează cu L2 de 22µH şi condensatorul de 100µF/63V. Puntea redresoare de la intrare trebuie să fie în capsulă SIP, un model de minim 3A, de tipul KBL sau KBP. Nu trebuie utilizată în locul diodei 1N5822 un alt model; aceasta este o diodă rapidă.

 

Exista două surse liniare, simple, astfel:

– sursa de tensiune liniară de +5V, pentru alimentarea panelmetrului. Este realizată în configuraţie clasică, cu un regulator liniar 7805. Tensiunea de Ia intrare se preia de la cealaltă sursă liniară, de +12V;

– sursa de tensiune liniară de +12V, realizată cu un regulator 7812. Tensiunea de la intrarea acesteia se obţine prin redresarea tensiunii de 15V, curent alternativ, provenită de la una din înfăşurările transformatorului toroidal de 2 x 15Vca, putere 60-100VA (acoperitor). Tensiunea de +12V alimentează un termostat pentru răcire cu ventilator.

 

Termostatul pentru răcirea radiatorului (pe care sunt montate cele două regulatoare liniare, 7805 şi 7812, sursa LM2576T-ADJ şi termistorul NTC de 10kΩ) este realizat simplificat, prin utilizarea referinţei de tensiune TL431. Aceasta se comportă ca şi o diodă Zener cu prag, pragul fiind de cca. 2,5V. Pentru stabilirea pragului de comutare s-a utilizat un divizor rezistiv în care sunt incluse două rezistoare de 10kΩ, semireglabilul de aceaşi valoare şi termistorul NTC, tot de 10kΩ. Dacă rezistenţa termistorului scade (cu creşterea temperaturii) se modifică şi potenţialul aplicat pe pinul de prag al referinţei TL431. Referinţa de tensiune comandă în bază un tranzistor BD136 ce are în colectorul său un ventilator de curent continuu cu zgomot mic (similar celor din PC-uri).

 

Se cuvine o menţiune. Sursa în comutaţie cu LM2576 nu necesită un radiator foarte mare de răcire (doar câţiva centimetri pătraţi). Capsula acestuia nu se încălzeşte excesiv, de altfel există o limitare în curent, care în cele din urmă duce şi la o limitare termică. Elementele care se încălzesc ceva mai mult sunt regulatoarele liniare de tensiune, panelmetrul consumând cca. 250mA. Şi căderea de tensiune pe 7805 este mare, el preia diferenţa de la 12V la 5V, deci 7V şi la curentul respectiv, puterea disipată este mare: acest curent solicita în plus şi 7812 care se încălzeşte şi el. Deci, răcirea (ventilatorul) actionează la curenţi oferiţi de sursă la ieşire de peste 1..2A pentru ca se încălzesc mult regulatoarele 7805 şi 78121. Mai adăugăm că şi ventilatorul consumă în funcţionare!

Deci, radiatorul de răcire se recomandă a fi de cel puţin 5-10 centimetri pătraţi, cu ventitator montat pe el. Cablajul si dispunerea pieselor sun prezentate in figura de mai jos:

 

 

Reclame

The WordPress.com Blog

The month of July has come and gone and we featured over 600 posts on Freshly Pressed. So here is a look back at ten of these stories: those we thought were the most interesting and those the WordPress.com community loved and engaged with the most.

Torridon

Photographer Fraser McAlister shares the shots he took on a trip to Scotland: photos of hills, lochs, insects, and more spotlight the country’s beauty. The unique green/gray palette made this photo series feel visceral.

Crocheting to Change the Planet

We get a glimpse at the Crochet Coral Reef project in St. Petersburg, Florida and learn about climate change’s effect on the biodiversity of the ocean. And how could you not love jellyfish made of yarn?

Why Blogging Scares Me

A young blogger shares why she waited a month to put up the first post of her new blog devoted…

Vezi articolul original 340 de cuvinte mai mult

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!